We aim to help PhDs, instructors, teachers and other staff at AAU gather insight into and knowledge about entrepreneurial thinking in a wide sense. Especially we focus on helping researchers and teachers include more entrepreneurship in their everyday teaching of AAU students.

ENTREPRENØRSKABSUNDERVISNING PÅ AAU

Vil du gerne bringe entreprenørskab, innovation og eksternt samarbejde ind i din undervisning? I tæt samarbejde med forskere fra forskellige fakulteter og institutter på AAU, arbejder SEA for, at flere studerende på AAU møder entreprenørskab og får mulighed for at udvikle entreprenørielle kompetencer i løbet af deres uddannelse. Læs mere og find inspiration til din undervisning.

ENTREPRENØRSKABSUndervisning

SCIENCE FOR SOCIETY 2.0

AAU Innovation er en del af projektet Science for Society 2.0, der finansieres af Interreg. ÖKS, European Region Development Fund. Målet med projektet er at få mere forskningsbaseret viden nyttiggjort udenfor AAU, fx via kommercialisreingsaktiviteter. Yderligere udvikler vi også aktiviteter, der støtter en mere entreprenant kultur blandt ansatte og underviserne på AAU. 

Læs mere om Science for Society 2.0

 

Science for Society 2.0