SEA - Supporting Entrepreneurship at Aalborg University

SEAs mission er at støtte, facilitere og motivere til vidensbaseret entreprenørskab blandt navnlig studerende, men også dimittender, Ph.d.er, undervisere og andre ansatte på AAU. Målet er at fremme de studerendes entreprenørielle kompetencer og øge deres potentiale som kommende succesfulde intra- og entreprenører.

Dette gøres gennem udvikling af tiltag ift. PBL og entreprenørskab i AAUs uddannelser i bredt samarbejde med forskere og undervisere, særligt tilrettelagte programmer, kurser og workshops, samt gennem vejledning af startup-teams i AAU Inkubator. 

Ugentlig Start-Up Talks