Entreprenørskabsundervisning på AAU

SEA arbejder med at gøre entreprenørskabsundervisning til en naturlig del af det at studere på AAU. Det gør vi, fordi kandidater med entreprenante kompetencer er godt klædt på til at skabe nye organisationer og berige eksisterende. På den måde er udvikling af AAU studerendes entreprenante kompetencer også med til at øge deres employability.

Vi kan hjælpe dig, som er interesseret i at arbejde med at integrere entreprenørskab i din undervisning med adgang til værktøjer, metoder, sparring og vejledning – alt sammen med PBL tilgangen som grundlaget for udvikling af de studerende kompetencer. Læs mere om dine muligheder nedenfor.

Få sparring til udvikling af din undervisning

Vi tilbyder sparring og hjælper gerne med udvikling af konkrete undervisningsforløb. I samarbejde med dig kommer vi med bud på et forløb, som matcher dine studerendes udgangspunkt og behov.


 

Få Sparring

Entreprenørskabs-PBL som didaktisk udgangspunkt

I tæt samarbejde med forskere fra AAUs fakulteter har vi udviklet en procesmodel og definition af, hvorledes den eksisterende PBL tilgang kan beriges med entreprenørskabselementer. Læs mere om entreprenørskabs-PBL som didaktisk udgangspunkt og de teoretiske og praktiske overvejelser, der ligger bag.

Didaktik

Entreprenørskab i projektorienterede forløb

Læs mere hvis du er interesseret i, at dine studerende går i projektorienteret forløb (praktik) i egen eller andres startup: Startup i Praksis.

Metoder og værktøjer til din undervisning

Her finder du en samlet oversigt over konkrete metoder og værktøjer, som du kan anvende til at fremme entreprenante kompetencer hos de studerende. Værktøjerne er kategoriseret efter, hvilken fase af en Entreprenørskabs-PBL-proces de knytter sig til.
 

Metoder og værktøjer

Cases med Entreprenørskabs-PBL

Snart vil du her på siden kunne læse om konkrete forløb, som AAU undervisere har gennemført og om undervisernes og de studeredens oplevelse af forløbene.

 

 

 

 

IVÆRKSÆTTERI OG ENTREPRENØRSKAB

Læs mere om SEAs tilbud til studerende, der vil afprøve iværksættervejen: AAU Startup Program.
 

Kontakt

Jesper Vestergaard

Telefon: 99 40 35 25

E-mail: jv@adm.aau.dk

Go to personal profile

Mette Bach Andreasen

Telefon: 61 96 71 50

E-mail: MBA@adm.aau.dk

Go to personal profile

Download værktøjshæfte

I samarbejde med 9 forskere fra en bred vifte af fagmiljøer på AAU har vi udviklet et værktøjshæfte, der henvender sig til undervisere, der ønsker at arbejde med at udvikle de studerendes entreprenante kompetencer gennem den daglige undervisning.

Klik her for at downloade værktøjshæftet på dansk.

Click here to download the tool book in English.

Samarbejdspartner

Arbejdet med uddannelsesudvikling på AAU gennemføres med økonomisk støtte fra Spar Nord Fonden.

SCIENCE FOR SOCIETY 2.0

AAU Innovation er en del af projektet Science for Society 2.0, der finansieres af Interreg. ÖKS, European Region Development Fund. Målet med projektet er at få mere forskningsbaseret viden nyttiggjort udenfor AAU, fx via kommercialisreingsaktiviteter. Yderligere udvikler vi også aktiviteter, der støtter en mere entreprenant kultur blandt ansatte og underviserne på AAU. 

Læs mere om Science for Society 2.0

 

Science for Society 2.0